Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Posted By An Smile On Wednesday, March 6th, 2013 With 0 Comments

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
Mã trường: 0147

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là Trường công lập trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiền thân là Trường Trung cấp Thương nghiệp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 1680/QĐ-TCDC ngày 9/4/1965 của UBHC (nay là UBND Thành phố Hà Nội). Để phù hợp với sự nghiệp đổi mới của đất nước, ngày 13/5/1993 được đổi tên thành trường TH Thương mại và Du lịch Hà Nội theo quyết định số 1948/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội, ngày 1/9/2008 Trường được Bộ giáo dục và Đào tạo cho nâng cấp Thành trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà nội theo quyết định số 5689/QĐ-BGD&ĐT.

Chức năng:

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực có trình độ Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, nghề. Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ cho đào tạo, sản xuất kinh doanh, dịch vụ Thương mại và Du lịch, hợp tác, đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ:

 • Tổ chức quá trình đào tạo, các hoạt động giáo dục theo mục tiêu, chương trình đào tạo nhân lực có trình độ Cao đẳng, TCCN, đào tạo ngành nghề mà trường xây dựng đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép để phục vụ ngành Thương mại – Du lịch của Thủ đô và Đất nước.
 • Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình. Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, triển khai nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ… để nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Thực hiện việc quản lý giáo viên, cán bộ, công nhân viên, tuyển sinh, quản lý học sinh tham gia các hoạt động xã hội.
 • Quản lý sử dụng tốt đất đai, các trang thiết bị, tài chính, các nguồn thu ngân sách để xây dựng trường và hoạt động giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện việc liên kết trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều lệ Trường cao đẳng, quy định của pháp luật.

Tổ chức bộ máy:

– Ban giám hiệu: Hiệu trưởng và 2 Phó hiệu trưởng.
– Các phòng chuyên môn:

 • Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị;
 • Phòng Đào tạo;
 • Phòng Công tác học sinh- sinh viên;
 • Phòng Quan hệ quốc tế và đầu tư;
 • Phòng Kế toán – tài chính;
 • Phòng Nghiên cứu khoa học và kiểm định chất lượng;

  Những thành tích nổi bật:

Năm 1985 Trường được nhận Huân chương lao động hạng Ba, năm 1990 được nhận Huân chương lao động hạng Nhì, năm 2004 được nhận Huân chương lao động hạng Nhất.

– Ban giám hiệu: Hiệu trưởng và 4 Phó hiệu trưởng.

– Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị;+ Phòng Đào tạo;+ Phòng Công tác học sinh- sinh viên;+ Phòng Quan hệ quốc tế và đầu tư;+ Phòng Kế toán – tài chính;+ Phòng Nghiên cứu khoa học và kiểm định chất lượng;-+ Khoa Khoa học cơ bản;+ Khoa Ngoại ngữ;+ Khoa Tài chính-kế toán;+ Khoa Công nghệ chế biến;+ Khoa Khách sạn du lịch;+ Khoa Công nghệ thông tin;+ Khoa Kinh doanh thương mại;+ Trung tâm thông tin và thư viện;+ Trung tâm liên kết đào tạo và xúc tiến việc làm;+ Đảng bộ;+ Công đoàn;+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;- 5000-6000 học sinh ( Trong đó: Cao đẳng từ 2000-2500; TCCN từ  2500-3000 ).Ngành nghề đào tạo:+ Quản trị kinh doanh;+ Kế toán;+ Công nghệ thông tin;+ Anh văn;+ Quản trị chế biến món ăn;+ Quản trị kinh doanh khách sạn;+ Trung cấp Kinh doanh Thương mại và dịch vụ;+ Trung cấp Kinh doanh Du lịch và Khách sạn; + Trung cấp Kế toán Thương mại và dịch vụ;+ Trung cấp Tiếng Anh Thương mại và dịch vụ;+ Trung cấp Thư ký văn phòng Thương mại và dịch vụ;+ Trung cấp Phục vụ Khách sạn Buồng-Bàn-Bar;+ Trung cấp Kỹ thuật chế biến ăn uống;+ Trung cấp Tin học ứng dụng Thương mại – dịch vụ;+ Trung cấp Lễ tân Khách sạn-Văn phòng;+ Trung cấp Kinh doanh xuất nhập khẩu;+ Trung cấp Marketing;+ Trung cấp Quản trị nhà hàng;+ Trung cấp Quản trị doanh nghiệp thương mại;+ Nhân viên kinh doanh – bán hàng siêu thị; + Nhân viên lễ tân khách sạn ;+ Nhân viên chế biến ăn uống;+ Nhân viên phục vụ Buồng – Bàn – Bar;+ Nhân viên hướng dẫn du lịch; + Nhân viên kỹ thuật phục vụ khách sạn – du lịch;   Năm 1985 Trường được nhận Huân chương lao động hạng Ba, năm 1990 được nhận Huân chương lao động hạng Nhì, năm 2004 được nhận Huân chương lao động hạng Nhất.

Những năm gần đây Nhà trường đã tập trung đầu tư theo chiều sâu vì vậy chất lượng đội ngũ đã được nâng lên rõ rệt: Đến nay đã có 32% giáo viên có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ. Hàng năm có từ 40-50% giáo viên giỏi cấp trường, 12-15% giáo viên giỏi cấp Thành phố, 5 giáo viên giỏi cấp toàn quốc ( trong đó 2 giải nhất, 3 giải nhì ) Quy mô đào tạo được giữ vững và nâng cao (3500-4000 học sinh/năm). Ngoài ra, Trường cũng đã tham gia phối hợp nghiên cứu nhiều đề tài Khoa học cấp thành phố, 7 đề tài Khoa học cấp ngành, 12 đề tài Khoa học cấp trường, biên soạn 197 chương trình, giáo trình nội bộ, 80 chương trình, giáo trình cấp ngành hệ TCCN, hoàn thiện 6 chuyên ngành đào tạo hệ cao đẳng, hàng trăm sáng kiến kinh nghiệm và đồ dùng, dụng cụ giảng dạy học tập… Trường cũng đạt được các danh hiệu cao quý: Liên tục trong nhiều năm đạt tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch, vững mạnh”, Công đoàn trường xuất sắc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xuất sắc, nhiều năm đạt Trường tiên tiến xuất sắc, được công nhận là là cờ đầu của ngành học giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô. Năm học 2008-2009 nhà trường đã được UBND Thành phố khen thưởng “Trường tiên tiến xuất sắc”, Khoa Tài chính kế toán được tặng cờ thi đua xuất sắc, phòng Đào tạo và nhiều cá nhân được tặng bằng khen của Thành phố.

Với sự phát triển mạnh mẽ của trường, UBND Thành phố Hà Nội đã đầu tư xây dựng đồng bộ và hoàn chỉnh trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội với tổng kinh phí trên 35 tỷ VNĐ, hiện trường đã có khu nhà thực hành, khu phòng học chuyên môn, phòng học bộ môn, khu ký túc xá 5 tầng, khu hội trường lớn 2 tầng, khu nhà giáo dục thể chất, cải tạo khuôn viên, hạ tầng cơ sở và sửa chữa nhà 4 tầng, 5 tầng cũ bề thế và hiện đại. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho các phòng thực hành tin học, nghiệp vụ lễ tân, Buồng, Bàn, Chế biến ăn uống…ngang tầm với quy mô và sự phát triển của các khoa, tổ bộ môn, đáp ứng yêu cầu cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của  Thủ đô và đất nước.

45 năm qua với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mọi của các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh của Trường đã tập hợp, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, từng bước vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, phấn đấu xây dựng trường ngày càng lớn mạnh, viết lên trang sử vàng của Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Chiến lược phát triển của nhà trường sẽ theo hướng hiện đại hoá, đa dạng hoá các hình thức đào tạo để có tiềm lực mạnh, nâng cao vị thế và toả rộng hơn nữa trong lĩnh vực đào tạo nhân lực.Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội xác định mục tiêu chiến lược phát triển trường đến năm 2015:

===========================================================================================

Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3.764.1121;
Website: hcct.edu.vn
Email: hcct@gmail.com