Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 26/05/2017

Nhóm ngành Chế biến lương thực – thực phẩm

Posted By SVS Admin On Thursday, October 25th, 2012 With 0 Comments

Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Chế biến Lương thực – Thực phẩm tại TP. Hà Nội

 1. Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội
 2. Trường Trung cấp Kinh tế – Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm
 3. Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa
 4. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Thăng Long
 5. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
 6. Trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội
 7. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
 8. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung
 9. Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
 10. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
 11. Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

sinh viên,sinh viên việt nam,kênh sinh viên, sinh viên học hành, khóa học, ảnh đẹp sinh viên, thông tin tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm sinh viên Sinh Viên Space NƠI TÔN VINH GIÁ TRỊ THỰC HỌC, chia sẻ thông tin tài liệu học hành, nghiên cứu, hướng dẫn phục vụ việc học hành của Sinh viên Việt Nam
10/10 18597 bình chọn