Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Trường CĐ Xây dựng số 1

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Xây dựng số 1
Mã trường: CXH
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Xây dựng số 1

logo Trường CĐ Xây dựng số 1

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 – CTC1 được thành lập theo quyết định số 128/QĐ- TTg ngày 28/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở trường Trung học Xây dựng số 1- Trường Kỹ thuật đầu tiên của ngành Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 31/CP ngày 15/7/1958. Tiền thân của trường Trung học Xây dựng số 1 là trường Cao đẳng giao thông công chính (1947).
Trong suốt hơn 50 năm qua, Trường luôn nhận được sự quan tâm toàn diện, sâu sắc của Bộ Xây dựng, của Bộ Giáo dục & Đào tạo, các Ban ngành cũng như doanh nghiệp… Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, tập thể giáo viên, cán bộ CNV nhà trường đã chủ động, sáng tạo, đi đầu vượt khó, vững bước vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu của sự nghiệp CNH – HĐH của Đảng và Nhà nước.
Thực hiện chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng về giáo dục – đào tạo, nhiệm vụ của Ngành trong những năm qua nhà trường đã không ngừng phấn đấu trong mọi lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập, quản lý và phục vụ. Trường đã đặc biệt chú trọng tới vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn hoá và đa dạng hoá chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, thường xuyên cập nhật những tiến bộ kỹ thuật mới vào nội dung giảng dạy đáp ứng kịp thời cho sự phát triển của Ngành và xã hội.

===========================================================================================

Địa chỉ: Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: (04)62652629 -Fax: (04)35530553
E-mail: ctc1@ctc1.edu.vn
Website: www.ctc1.edu.vn