Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Trường CĐ Sư phạm Hà Nội

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Hà Nội
Mã trường: C01
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Sư phạm Hà Nội

logo Trường CĐ Sư phạm Hà Nội

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 06/01/1959. Trong suốt quá trình hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng cũng như phát triển của đất nước và Thủ đô .
Từ giữa những năm 1990 đến nay, nhà trường đã có nhiều tờ trình gửi các cơ quan hữu quan, các cấp trên, với tính chất như là những văn bản chuẩn bị về mặt pháp lí cho quá trình nâng cấp trường lên đại học.
Mục tiêu trước mắt và một vài năm đầu thế kỉ XXI của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội là: Đào tạo giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở chất lượng cao, theo hướng xây dựng trường thành trường Đại học của Thủ đô.

===========================================================================================

Địa chỉ: Đường Dương Quảng Hàm, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (04) 3833 0708
Email: admin@cdsphanoi.edu.vn
Website: cdsphanoi.edu.vn