Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017

Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội
Mã trường: CNT
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội

logo Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội

 Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội trước là Trường Trung học văn hóa nghệ thuật Hà Nội, được thành lập năm 1967.
Trường được nâng cấp thành trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội năm 1995 theo quyết định của thủ tướng Chính phủ.
Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội là một cơ sở đào tạo và bồi dưỡng học sinh, sinh viên các môn Văn hóa Nghệ thuật ở trình độ Cao đẳng,
Nnghiên cứu khoa học về các lĩnh vực Nghệ thuật phục vụ cho sự phát triển Văn hóa Nghệ thuật của Thủ đô…

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 7 Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại: 043.8251808 – 043.8251809Fax: 043.8259504
Email: nghethuat@nghethuathanoi.edu.vn
Website: http://nghethuathanoi.edu.vn