Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017

Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
Mã trường:  CTH
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

logo Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại tiền thân là Trường Cán bộ Vật tư và Trường Trung học Thương nghiệp Sơn Tây được thành lập ngày 20/12/1961. Ngày 24/11/1990 Bộ Thương nghiệp (nay là Bộ Thương mại) đã quyết định hợp nhất 2 trường thành Trường Trung học Thương mại Trung ương I với nhiệm vụ đào tạo nhiều chuyên ngành cho bậc trung học và dạy nghề, phục vụ nhu cầu nhân lực cho sự phát triển của hoạt động thương mại ở nước ta.
Với truyền thống tốt đẹp và khả năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường và trước những yêu cầu mới đặt ra của nhu cầu nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, ngày 22/5/1998, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 97/1998/QĐ-TTg nâng cấp trường Trung học Thương mại Trung ương I thành Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại. Trường thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, thương mại ở các bậc: Cao đẳng, Trung học và Dạy nghề; Tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ, phục vụ công tác giáo dục – đào tạo, sản xuất kinh doanh và dịch vụ của ngành Thương mại. Trường trực thuộc Bộ Thương mại và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường Đại học và Cao đẳng.

===========================================================================================

Địa chỉ: Phú Lãm, TP Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04.33531324      Fax: 04.33534439
Email: webmaster@ctet.edu.vn
Website: www.ctet.edu.vn