Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 22/09/2017

Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội
Mã trường: CKN
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội

logo Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội

 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ Thuật Hà Nội phát triển gắn liền với nhu cầu của xã hội và của sinh viên. Trường đón nhận mọi tầng lớp thanh niên và người lao động tới học, cung cấp kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chất lượng cao, tu dưỡng đạo đức, học tập suốt đời phù hợp với yêu cầu đời sống trong một xã hội công nghệ phát triển nhanh và hội nhập quốc tế.
Trường phát triển mô hình đào tạo đa ngành, đa cấp, liên kết, liên thông, đáp ứng nhu cầu phát triển và học tập suốt đời của mọi người.
Đội ngũ giáo viên của trường phần lớn là các GS, PGS, GVC, TS, ThS đã tham gia giảng dạy lâu năm ở các trường Đại học, các Trung tâm, các Viện nghiên cứu, có kinh nghiệm và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.
Trường liên kết với một số trường Cao đẳng và Đại học trong nước để đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng, Cao đẳng lên Đại học, đào tạo Đại học hệ vừa học vừa làm theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường luôn tạo môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất cho học sinh, sinh viên nhằm phát huy tối đa năng lực sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 233 đường Khương Trung mới, Thanh Xuân, Hà Nội.
ĐT: 04.35577501; Fax: 04.35576629;
Website: www.hcet.edu.vn