Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Trường CĐ Kinh tế – Công nghiệp Hà Nội

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Kinh tế – Công nghiệp Hà Nội
Mã trường: CCK
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Kinh tế - Công nghiệp Hà Nội

logo Trường CĐ Kinh tế – Công nghiệp Hà Nội

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội là trường công lập trực thuộc Bộ Công Thương tiền thân là trường Trung cấp nghiệp vụ Bộ Công Nghiệp Nặng được thành lập theo quyết định số 319/BCNg/KB2 ngày 7/8/1961 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng được nang cấp thành trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội theo quyết định số : 1206/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo.
50 năm xây dựng và trưởng thành Nhà trường đã nhiều lần phải di chuyển địa điểm, nhiều lần thay đổi tên trường và cơ quan chủ quản. Tuy nhiên Nhà trường luôn là cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ quản lý và nhiệm vụ chủ yếu của nhà trường hầu như không thay đổi là đào tạo cán bộ nghiệp vụ kinh tế; và công chức ngành công nghiệp nay là ngành công thương.
Kể từ khi thành lập, trường đã không ngừng phấn đấu nhằm đa dạng hoá và mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng và uy tín của nhà trường, cho đến nay Nhà trường đã đào tạo được hơn 100 nghìn lượt cán bộ quản lý Kinh tế cho ngành và xã hội.

===========================================================================================

Địa chỉ Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại (04) 688 4342 / 688 5236
Fax (04) 688 4311
Website: http://www.kinhtecongnghiephanoi.com