Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Trường CĐ Điện tử – Điện lạnh Hà Nội

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Điện tử – Điện lạnh Hà Nội
Mã trường: CLH
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

logo Trường CĐ Điện tử – Điện lạnh Hà Nội

Trường Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu thực nghiệm khoa học, có nhiệm vụ cung cấp một cơ cấu lao động đồng bộ cho ngành công nghiệp với trình độ Cao đẳng kỹ thuật, Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và sơ cấp nghề thuộc hệ thống giáo dục của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
“Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội một cơ sở đào tạo và nghiên cứu thực nghiệm khoa học, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự đổi mới về công nghệ và thiết bị, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp Thành phố, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và cả nước”.
Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

===========================================================================================

Địa chỉ: Ngõ 86, Phố Chùa Hà, P. Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)37673896 – Fax: (84-4)38336184
Email: dtdlhn2005@vnn.vn
Website: www.dtdl.edu.vn