Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/08/2017

Trường CĐ Cộng đồng Hà Tây

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Cộng đồng Hà Tây
Mã trường: D20
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Cộng đồng Hà Tây

logo Trường CĐ Cộng đồng Hà Tây

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây là cơ sở đào tạo công lập, trực thuộc UBND Thành Phố Hà Nội, là trung tâm đào tạo và nghiên cứu nguồn nhân lực có chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực với các ngành nghề, trình độ đa dạng. Đây cũng là trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; cung cấp các dịch vụ phong phú đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội.
Bằng nhiều hình thức đào tạo như chính quy dài hạn tập trung, tại chức, bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn, nhà trường đã cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho đất nước ở các ngành nghề như: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh nông nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ sau thu hoạch, Quản lý đất đai, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Tin học ứng dụng, Chăn nuôi, Dịch vụ thú y, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp, Tiếng Anh.

===========================================================================================

Địa chỉ: Thôn Xuân Sen, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 0433.840126 – Fax:0433.840736
Email: hatay@fpt.vn
Website: http://www.htcc.edu.vn