Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 19/08/2017

Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội
Mã trường: CHN
Giới thiệu sơ lược

log Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội

log Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội (tên tiếng Anh là Hanoi Community College, tên giao dịch viết tắt là HACO) là một cơ sở giáo dục công lập bậc cao đẳng của thành phố Hà Nội. Trường được thành lập vào tháng 12 năm 2005 trên cơ sở trường Trung học Kỹ thuật xây dựng Hà Nội.
Hướng đào tạo chủ yếu của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội là đào tạo và bồi dưỡng các kỹ thuật viên ngành xây dựng, kiến trúc, cơ điện, điện tử, công nghệ thông tin, kế toán viên, nhân viên quản trị kinh doanh,Tài chính – Ngân hàng đào tạo cán bộ giảng dạy ngành kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng. Ngoài công tác giảng dạy, trường còn có chức năng nghiên cứu khoa học.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đào tạo đa cấp, đa ngành, đa hệ để chuẩn bị nhân lực chất lượng cao; tiến hành nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và các hoạt động phục vụ cộng đồng góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển Thủ đô Hà Nội, các địa phương khác trong cả nước, khu vực và hướng đến quốc tế.
Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng HN sẽ trở thành trường Đại học của Thủ đô Hà Nội, một cơ sở đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và xã hội, hợp tác quốc tế. Nhà trường cung cấp điều kiện, môi trường tốt nhất cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập đảm bảo nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, đất nước, khu vực và hướng đến quốc tế.

===========================================================================================

Địa chỉ: 18 phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: 04.37849979; 04.37845153
Email: lienhe@chn.edu.vn; tuyensinh@chn.edu.vn;
Website: www.chn.edu.vn