Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/08/2017

Trường CĐ Y tế Quảng Nam

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Y tế Quảng Nam
Mã trường: CYU
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Y tế Quảng Nam

logo Trường CĐ Y tế Quảng Nam

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam được thành lập năm 1961, từ đó đến nay đã phấn đấu làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh và khu vực, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Năm 1975 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam được đổi tên thành Trường cán bộ y tế Quảng Nam – Đà Nẵng. Năm 2006, trường tiếp tục được nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam theo Quyết định số 408/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong 49 năm qua trường đã không ngừng lớn mạnh và đạt được những thành quả hết sức tự hào.
Với nhiệm vụ đào tạo mới, đào tạo lại và liên kết đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và các trình độ khác, từ năm 1961 đến nay, đặc biệt từ sau ngày giải phóng (1975), nhà trường đã đào tạo trên 20 nghìn HS-SV, đặc biệt là đào tạo cán bộ y tế cho miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tích cực tham gia công tác điều trị, phòng chống dịch bệnh, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

===========================================================================================

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam 75-106 Trần Dư, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: (0510) 385 1705
Email: info@cdytqn.edu.vn
website: cdytqn.edu.vn