Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017

Trường CĐ Y tế Khánh Hòa

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Y tế Khánh Hòa
Mã trường: CYK
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Y tế Khánh Hòa

logo Trường CĐ Y tế Khánh Hòa

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Y tế Khánh Hòa theo quyết định số 6004/QĐ- BGĐ&ĐT ngày 27/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tháng 10/2005 Trường Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa được thành lập với nhiệm vụ :
Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ, dược tá, y học cổ truyền, kỹ thuật y học
Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội từ khi công bố quyết định thành lập, nhà trường đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt qui chế tổ chức và hoạt động của trường Cao Đẳng Y tế Khánh Hòa.
Trên cơ sở qui chế được phê duyệt nhà trường đã từng bước sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức để bước đầu hoạt động.

===========================================================================================

Địa chỉ: 84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hoà
ĐT: (058) 3521576
Email: vpcdytkh@cyk.edu.vn
Website: www.cyk.edu.vn