Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017

Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh
Mã trường:CYN
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

logo Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tiền thân là Trường Trung cấp Y tế Hà Tĩnh được tái thành lập từ tháng 9 năm 1994 sau tái thành lập Tỉnh Hà Tĩnh.
Nhà trường có chức năng: Đào tạo mới, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ y tế trên địa bàn nhằm đáp ứng việc bổ sung, thay thế nhân lực y tế toàn tỉnh, góp phần củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở từng bước đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân về mọi mặt trong xu thế của sự phát triển khoa học công nghệ tiên tiến trên các lĩnh vực khám, dự phòng, điều trị và phục hồi chức năng.
Sau 12 năm, Trường Trung cấp Y tế Hà Tĩnh đã đào tạo gần 3.000 cán bộ y tế trình độ Trung cấp, sơ cấp Y và Dược với chất lượng tốt cho tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương khác. Được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Tỉnh, các ngành Y tế, Giáo dục đào tạo với sự nổ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, cơ sở vật chất phục vụ dạy học từng bước được tăng cường và bổ sung. Đội ngũ giảng viên được cử đi học tập, đào tạo và tiếp nhận bổ sung. Năm 2005 Trường Trung cấp Y tế Hà Tĩnh đã báo cáo xin Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt đề án Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh trên cơ sở nâng cấp từ Trường Trung cấp Y tế Hà Tĩnh. Đề án được Ủy ban nhân dân Tỉnh chấp thuận trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét thẩm định.

=====================================================

Địa chỉ: Số 3, đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: (039) 3 855932 – Fax: (039) 3 855932
Email: tythti@yahoo.com; cdithti@cya.edu.vn
Website: http://cdytehatinh.edu.vn