Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Trường CĐ Thương mại Đà Nẵng

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Thương mại Đà Nẵng
Mã trường: CMS
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Thương mại Đà Nẵng

logo Trường CĐ Thương mại Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Thương mại (thuộc Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương) được thành lập ngày 26/6/2006 trên cơ sở Trường Trung học Thương mại TW II.
– Nhiệm vụ của trường là đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp, nghề và bồi dưỡng cán bộ, nhân viên thương mại cho khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và nhu cầu lao động cho xã hội trong cả nước.
Tổng số cán bộ viên chức nhà trường là 139 người (5/2010); trong đó giảng viên cơ hữu là 97 người, giảng viên kiêm chức là 13 người. 100% giảng viên đã qua đào tạo về sư phạm, có trình độ từ đại học trở lên; hơn 30% cán bộ, giảng viên là thạc sỹ và đang học cao học. Trường còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là những giảng viên tại các trường Đại học và các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, chuyên môn vững vàng và tay nghề thành thạo.
Hàng năm, nhà trường thường xuyên tổ chức và tạo điều kiện cho giảng viên, cán bộ học tập, nghiên cứu, tham gia các hoạt động khoa học, đi thực tế, dự hội thảo, tập huấn chuyên môn …. để nâng cao trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

===========================================================================================

Địa chỉ: 45 – Dũng Sĩ Thanh Khê – TP. Đà Nẵng.
Tel: (84.511) 3759 879 – 3759 881 – 3811 053 – 3756 403. Fax: (84.511) 3811 179
Email: admin@cdtm.edu.vn
Website: www.cdtm.edu.vn