Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế
Mã trường: C33
Giới thiệu sơ  lược

logo Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế

logo Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế

Ngày 02/7/1976 UBND cách mạng tỉnh Bình Trị Thiên ra quyết định số 391/UB-QĐ thành lập Trường CĐSP Huế trực thuộc Ty giáo dục Bình Trị Thiên.
+ Ngày 21/3/1978 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 164/TTg công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm 10+3 Bình Trị Thiên.
+ Ngày 08/8/1979 UBND tỉnh Bình Trị Thiên ra quyết định số 1117/QĐ-UB hợp nhất Trường CĐSP Huế và Trường sư phạm (10+3) Bình Trị Thiên thành Trường CĐSP Bình Trị Thiên.
+ Năm 1989, sau khi chia tỉnh, trường có tên là Trường CĐSP Thừa Thiên Huế.
Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 05/9/1974
Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa thứ I: 02/12/1976
Loại hình đào tạo: Công lập
Trong những năm qua, công tác phát triển Đảng trong học sinh sinh viên được Đảng bộ trường đặc biệt coi trọng, nhiều sinh viên là đoàn viên ưu tú đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn trên ghế nhà trường. Tỷ lệ sinh viên được kết nạp Đảng so với số sinh viên đã được học bồi dưỡng kết nạp Đảng có xu hướng tăng.

===========================================================================================

Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ – Thành phố Huế – Việt Nam
Điện thoại: 054 – 3811359- Fax: 054 – 3833584
Email: cdsp.hue@vnn.vn
Website: www.cdsphue.edu.vn