Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 18/08/2017

Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận
Mã trường: C45
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận

logo Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận

Trường CĐSP Ninh Thuận được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ hai trường Sư phạm: Trường Trung học Sư phạm Thuận Hải và Trường Sư phạm đào tạo giáo viên cấp II (Sư phạm cấp II) Thuận Hải.
Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh thuận là trung tâm duy nhất đào tạo giáo viên trung học cơ sở, giáo viên tiểu học, giáo viên mẫu giáo và bồi dưỡng cán bộ quản lý (THCS, tiểu học, mầm non) cho tỉnh nhà. Trung bình mỗi năm trường đã đào tạo hơn 300 giáo sinh thuộc các hệ chính quy và không chính quy. Trước khi chia tách tỉnh Thuận Hải thành 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, trường CĐSP Ninh Thuận còn đào tạo giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Tiểu học và giáo viên Mầm non cho tỉnh Bình Thuận. Trong 30 năm qua trường CĐSP Ninh Thuận đã đào tạo được 12.385 giáo viên các cấp, trong đó giáo viên THCS: 4.981 GV; Tiểu học: 6.763 GV và Mầm non: 641 GV.
Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng được chú trọng đẩy mạnh. Hơn 100 đề tài cấp trường được nghiệm thu trong đó có đề tài tham gia dự án “Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm” của Bộ GD&ĐT và có 01 đề tài được giải.

===========================================================================================

Địa điểm: Thị trấn Khánh Hải , Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Tel: 068.3873169
Email: cdspnthuan@yahoo.com.vn
website:  http://www.cdspninhthuan.edu.vn