Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 21/08/2017

Trường CĐ Sư phạm Nghệ An

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Nghệ An
Mã trường: C29
Giới thiệu sơ lược 

logo Trường CĐ Sư phạm Nghệ An

logo Trường CĐ Sư phạm Nghệ An

Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Nghệ An là trường công lập, tiền thân là các trường sư phạm trung cấp Nghệ An, được thành lập từ năm 1959 theo các Nghị định, Quyết định của Chính phủ. Hiện nay trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ các trường học và đào tạo một số ngành nghề ngoài sư phạm nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Trường nằm trong hệ thống giáo dục đại học, trực thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) Tỉnh Nghệ An; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển, tiêu chuẩn giảng viên, mục tiêu, nội dung chương trình; phương pháp đào tạo, về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, về thanh tra giáo dục đồng thời chịu sự quản lý hành chính về lãnh thổ của UBND thành phố Vinh.
Định hướng phát triển của trường trong những năm tới là: Phấn đấu đến năm 2015 xây dựng trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thành một trường Đại học đa ngành và là trung tâm sư phạm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ cho các trường phổ thông trong tỉnh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, có đạo đức trong sáng, có lập trường tư tưởng vững vàng, đồng thời từng bước mở rộng ngành nghề đào tạo để đáp ứng nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của thời kỳ đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học, đào tạo một số ngành nghề ngoài sư phạm đáp ứng sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

===========================================================================================

Địa chỉ: Xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: (038) 3857009 – 3857070
Website: cdspna.edu.vn
Email: cdspnghean@.hn.vnn.vn