Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/08/2017

Trường CĐ Sư phạm Kon Tum

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Kon Tum
Mã trường: C36
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Sư phạm Kon Tum

logo Trường CĐ Sư phạm Kon Tum

Từ khi thành lập đến nay (1975-2008), trường CĐSP KonTum đã trải qua hai giai đoạn xây dựng và phát triển:
Giai đoạn 1 (1975 -1998): Trường Trung học sư phạm Gia Lai-KonTum được thành lập ngày 31 tháng 12 năm 1975. Nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo giáo viên tiểu học (TH) trình độ sơ cấp và trung cấp sư phạm cho tỉnh Gia Lai-KonTum. Đến ngày 12/8/1991, tỉnh KonTum được tái lập trên cơ sở tách tỉnh Gia Lai-KonTum, trường Trung học sư phạm Gia Lai-KonTum được đổi tên thành trường Trung học sư phạm KonTum và được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non (MN), giáo viên TH đạt trình độ trung cấp sư phạm, liên kết đào tạo giáo viên trung học cơ sở (THCS) trình độ cao đẳng, bồi dưỡng CBQL giáo dục trường MN, TH, THCS cho tỉnh KonTum.
Giai đoạn 2 (1999 đến nay): Ngày 17 tháng 11 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 222/1998/QĐ-TTg, thành lập trường CĐSP KonTum trên cơ sở nâng cấp trường Trung học sư phạm KonTum. Nhiệm vụ của trường là đào tạo và bồi dưỡng giáo viên MN, TH, THCS đạt trình độ CĐSP và các trình độ thấp hơn, bồi dưỡng CBQL giáo dục trường MN, TH, THCS trên địa bàn tỉnh; đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào; liên kết với các trường đại học để mở các lớp đại học không chính quy cho giáo viên, CBQL ở các cấp học; đào tạo và cấp chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ A, B; nghiên cứu khoa học (NCKH) phục vụ đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

===========================================================================================

Địa chỉ: 17 Nguyễn Huệ, TP.KonTum, Tỉnh KonTum.
ĐT: (060) 3863592; 3861021
Email: tranngochakt@gmail.com
Website: http://cdspkt.edu.vn