Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 21/09/2017

Trường CĐ Sư phạm Bình Thuận

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Bình Thuận
Mã trường:
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Sư phạm Bình Thuận

logo Trường CĐ Sư phạm Bình Thuận

Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Thuận tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Bình Thuận thành lập ngày 13/8/1992 theo quyết định 298/QĐ – UBBT của UBND tỉnh Bình Thuận (sau khi tách ra từ tỉnh Thuận Hải năm 1992). Được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm ngày 13/12/2000 theo quyết định số 5519/2000/ QĐ – BGD & ĐT – TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo…

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 397 Võ Thị Sáu, phường Hưng Long, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 062.822769, Fax: 062.830609
E-mail: Cdsp-btn@hcm.vnn.vn