Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 22/08/2017

Trường CĐ Lương thực thực phẩm

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Lương thực thực phẩm
Mã trường:CLT
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Lương thực thực phẩm

logo Trường CĐ Lương thực thực phẩm

Ngày 23.9.1976 Bộ Lương thực – Thực phẩm ra quyết định số 2195/LTTP-CB thành lập trường Trung học Lương thực – Thực phẩm, đóng tại thành phố Đà Nẵng. Trường được giao nhiệm vụ “Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bậc trung học và tương đương về các ngành nghề thu mua, bảo quản, phân phối lương thực và chế biến LTTP cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên.
Năm 1981 Trường được đổi tên thành trường Trung học Lương thực II, đến tháng 4/1995 Bộ Nông nghiệp và CNTP, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đổi tên trường thành Trường Trung học Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đà Nẵng.
Ngày 7/1/2002 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 143/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm là trường Cao đẳng công lập nằm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

===========================================================================================

Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác – Quận Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3 831228 – Fax: 0511 3 844728
Website: http://www.cfi.edu.vn