Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/08/2017

Trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
Mã trường: CKK
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao dẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng

logo Trường Cao dẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng

 

Trường cao đẳng Kinh tế – Kế họach Đà Nẵng được thành lập ngày 28/6/2001 theo Quyết định số 3858/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp từ Trường trung học Kế hoạch Kinh doanh Đà Nẵng (Tiền thân là Trường trung học nghiệp vụ Kế hoạch II do Ủy ban Kế hoạch nhà nước nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập ngày 03/7/1976). Hiện tại Trường trực thuộc Bộ chủ quản là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tại Quyết định số 694/QĐ-BKH ngày 27/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

===========================================================================================

Địa chỉ: 143 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
ĐT: (05113) 734867
Website: www.cep.edu.vn