Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Trường CĐ Công nghiệp Huế

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Công nghiệp Huế
Mã trường: CCH
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng công nghiệp Huế

logo Trường Cao đẳng công nghiệp Huế

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tiền thân là Trường Bá Công, thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1899 theo Chỉ dụ của Vua Thành Thái.
Năm 1921 chuyển giao cho Chính quyền Bảo hộ Pháp quản lý và đổi thành Ecole Pratique D’Industry de Hué tức Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế, và sau đó, ở mỗi giai đoạn lịch sử Trường đã có những tên gọi khác nhau:
1942: Trường Kỹ thuật Công nghiệp Huế
– 1952: Học xưởng Kỹ nghệ Huế
– 1954: Trường Chuyên nghiệp Kỹ nghệ Huế
– 1956: Trường Trung học Kỹ thuật Huế
– 1976: Trường Kỹ thuật Huế
– 1977: Trường Công nhân Kỹ thuật Cơ điện Huế
Tháng 8 năm 1993, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao Trường cho Bộ Công nghiệp (tức Bộ Công nghiệp nặng cũ) quản lý và đổi thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế ( tên cũ của của trường từ thời 1921);
– Năm 1998 trường được nâng cấp đào tạo và đổi tên trường thành Trường Trung học Công nghiệp Huế

===========================================================================================

Địa chỉ: 70 Nguyễn Huệ – Thành phố Huế
ĐT: 054-3822813; Fax: 054-845934
Email: cnhue@hueic.edu.vn
Website: http://www.hueic.edu.vn