Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 21/08/2017

Trường CĐ Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt – Hàn
Mã trường: CHV
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn

logo Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn

Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn là trường đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông có chất lượng cao ngang tầm với trình độ cao đẳng của các nước trong khu vực và quốc tế; Đáp ứng nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông cho các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và cả nước; đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thực sự trở thành Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của khu vực Miền Trung, Tây Nguyên.
Với phương châm “Không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo tiên tiến, cải tiến công tác quản lý, cải tiến chương trình đào tạo, cải tiến và tăng cường công tác quản lý giáo dục sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học”.
Đào tạo đội ngũ cán bộ viên chức và giảng viên có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt để đáp ứng lộ trình nâng cấp trường thành trường đại học.

===========================================================================================

Địa chỉ: Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.
ĐT: (0511) 3962888. Fax: (0511) 3962889
Email: webmaster@viethanit.edu.vn.
Website: http://viethanit.edu.vn