Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Trường CĐ Công nghệ Thông tin Đà Nẵng

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Công nghệ Thông tin Đà Nẵng
Mã trường: DDI
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng CNTT Đà Nẵng

logo Trường Cao đẳng CNTT Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Đà Nẵng (tên tiếng Anh: Danang College of Information Technology) – được thành lập theo quyết định số 5553/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 14/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – hiện là một trong 7 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Đà Nẵng có chức năng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trình độ cao đẳng, góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp Công nghệ Thông tin Việt Nam. Đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin có các chức năng, nhiệm vụ chính sau:
– Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, kế toán và các lĩnh vực liên quan;
– Nghiên cứu khoa học và triển khai chuyển giao công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của cả nước nói chung và khu vực miền Trung và Tây nguyên nói riêng;
===========================================================================================

Địa chỉ Tổ 31, Hải An, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng – Việt Nam
Điện thoại +84-(0)511-3667117
Email: hanhchinh.cit@gmail.com
Website: http://www.cit.udn.vn