Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 18/08/2017

Trường CĐ Cộng đồng Bình Thuận

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Cộng đồng Bình Thuận
Mã trường: C47
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận

logo Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận

Tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Bình Thuận. Năm 1992, tỉnh Thuận Hải được chia tách thành 2 tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, trường Trung học Sư phạm Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 298/QĐ-UBBT ngày 13/8/1992 của UBND tỉnh Bình Thuận, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận. Đến ngày 13/12/2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3519/QĐ-BGDĐT-TCCB nâng cấp trường thành Trường Cao đẳng Sư phạm, trực thuộc UBND tỉnh Bình Thuận. Địa điểm của trường đặt tại 205 đường Lê Lợi, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Tiền thân là Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp dạy nghề được thành lập vào ngày 13/8/1992. Ngày 01/9/2004, Trung tâm Kĩ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp dạy nghề được nâng cấp thành Trường Trung học Kinh tế – Kĩ thuật Tôn Đức Thắng theo Quyết định số 3817/QĐ-CTUBBT của UBND tỉnh Bình Thuận, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận. Địa điểm của trường đặt tại 38 đường Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

===========================================================================================

Địa chỉ: 205 Lê lợi , Thành phố Phan Thiết, Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: 0623822769
Email: cdcdbt@btu.edu.vn
Website: http://www.btu.edu.vn