Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Trường CĐ Cộng đồng Kiên Giang

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Cộng đồng Kiên Giang
Mã trường: D54
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng cộng đồng Kiên Giang

logo Trường Cao đẳng cộng đồng Kiên Giang

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 1368/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trường là nơi đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương và khu vực, chuyển giao khoa học và công nghệ vì sự phát triển của cộng đồng.
Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển tư duy sáng tạo nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng như cầu hội nhập vì sự phát triển của cộng đồng; xây dựng thương hiệu “Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang” có uy tín, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước.

===========================================================================================

Địa chỉ217 Chu Văn An, phường An Hòa, TP. Rạch Giá – tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3.811495 – Fax:077.3.926.034
Email: tri.hm@kgcc.edu.vn
Website: http://kgcc.edu.vn