Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 18/08/2017

Trường CĐ Cộng đồng Bà Rịa – Vũng Tàu

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Cộng đồng Bà Rịa – Vũng Tàu
Mã trường: D52
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng cộng đồng Bà Rịa-Vũng Tàu

logo Trường Cao đẳng cộng đồng Bà Rịa-Vũng Tàu

Trường cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập theo quyết định số 3636/-BGD&ĐT ngày 30/8/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa Vũng Tàu là Trường công lập, trực thuộc UBND tỉnh. Trường có nhiệm vụ đào tạo đa ngành, đa cấp, đa hệ, đa lĩnh vực nhằm cung cấp một lực lượng lao động đa dạng có năng lực, tay nghề cao gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh. Trường đào tạo hệ cao đẳng chính quy và thấp hơn, đồng thời liên kết với các trường đại học trong và ngoài nước để đào tạo bậc Đại học và liên thông đào tạo từ cao đẳng lên đại học cho các ngành mà trường đang đào tạo hệ cao đẳng.
Đến năm 2015, Trường CĐCĐ BR-VT sẽ trở thành một trong những cơ sở giáo dục có uy tín của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và miền Đông Nam Bộ, là nơi đào tạo nguồn nhân lực quan trọng phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực Đông Nam Bộ.

===========================================================================================

Địa chỉ: Đường 3/2 – Phường 11 – TP. Vũng Tàu
ĐT: (064) 3622374, 3622379
Email: tvlinh@cdcdbrvt.edu.vn
Hoặc phongdt@cdcdbrvt.edu.vn
Website: http://www.cdcdbrvt.edu.vn