Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 22/08/2017

Trường CĐ Tài chính – Quản trị kinh doanh

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Tài chính – Quản trị kinh doanh
Mã trường: CTK
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh

Logo Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh

Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị Kinh doanh trực thuộc Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính.
Trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị Kinh doanh trực thuộc Bộ Tài chính, được thành lập theo quyết định số 6584/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo trên cơ sở tổ chức lại hai trường: Cao đăng Tài chính Kế toán I và Cao đăng Bán công Quan tri Kinh doanh thuôc Bô Tài chính.
Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán I tiền thân là trường Trung học Tài chính Kế toán I được thành lập năm 1965, chuyên đào tạo cán bộ Tài chính Kế toán. Năm 2003 trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Tài chính Kế toán theo quyết định số 3539/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Với bề dày 40 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo hàng chục vạn cán bộ Tài chính Kế toán cung cấp nguồn nhân lực cho ngành Tài chính và cho xã hội, nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hàng ba năm 1995, Huân chương lao động hạng nhất năm 2000, Huân chương độc lập hạng ba năm 2005.

===========================================================================================

Cơ sở 1: Trưng Trắc – Văn Lâm – Hưng Yên
Cơ sở 2: TT Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên
Tel: (04) 6.590.449 Fax: (04) 6590.468
Website: http://www.tcqtkd.edu.vn