Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 20/08/2017

Trường CĐ Sư phạm Sơn La

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Sơn La
Mã trường: C14
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Sư pham Sơn La

logo Trường Cao đẳng Sư pham Sơn La

Trường Cao đẳng Sơn La là một cơ sở giáo dục của tỉnh nằm trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng của nền giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính của UBND tỉnh Sơn La.
Trường có các chức năng sau đây:
– Đào tạo, bồi dưỡng và liên kết, liên thông đào tạo đa ngành, đa hệ với nhiều trình độ khác nhau (đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề…) nhằm phát triển đa dạng nguồn nhân lực cho tỉnh Sơn La và các tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
– Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.
– Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội cho tỉnh Sơn La và góp phần phục vụ cho khu vực Tây Bắc.
– Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ.

==================================================

Tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 022.3874.298 – Fax: 022.3874.542
Email: cdsonla@cdsonla.edu.vn
Website: http://www.cdsonla.edu.vn