Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 25/09/2017

Trường CĐ Sư phạm Quảng Ninh

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Quảng Ninh
Mã trường: C17
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh

logo Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh là một trường đa hệ, đa ngành.
Cơ sở đầu tiên của trường được thành lập từ năm 1959.
Năm 1980 được nâng cấp lên cao đẳng sư phạm.
Từ 1990 đến 1993 sáp nhập các trường sư phạm và bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Quảng Ninh vào Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh đa hệ, đa ngành như hiện nay.
Các cơ sở tiền thân của trường được đặt ở nhiều nơi: Uông Bí, Móng Cái, Đông Triều, Yên Hưng, Hòn Gai… Trường chuyển về địa điểm cuối cùng là Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh từ năm 1973.

===========================================================================================

Địa chỉ: phường Nam Khê – thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84 – 33).3850304-Fax: (84 – 33).3852174
Email: cdsp.quangninh@moet.edu.vn
Website: www.cdspqninh.edu.vn