Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 18/08/2017

Trường CĐ Phát thanh truyền hình I

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Phát thanh truyền hình I
Mã trường: CPT
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình I

logo Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình I

Chỉ sau 2 năm giải phóng miền Bắc “Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ truyền thanh” đã ra đời tại Nghi Tàm – Từ Liêm – Hà Nội, nhằm khai thác các thiết bị Truyền thanh do Liên Xô giúp đỡ, phục vụ yêu cầu công tác tuyên truyền của đất nước và đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp Phát thanh, Truyền hình Việt Nam sau này. Đó là tiền thân của trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I.
Qua 55 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; từ Trường Công nhân Kỹ thuật Truyền thanh đến trường Trung cấp Phát thanh – Truyền hình I và từ năm 2003 là trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I (trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam); trải qua nhiều cơ quan chủ quản như Tổng cục Bưu điện, Ủy ban Phát thanh Truyền hình, Bộ Văn hóa Thông tin thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam. Địa điểm đặt trường cũng di chuyển qua nhiều nơi, từ Nghi Tàm (Hà Nội) đến Đoan Hùng (Phú Thọ), Lý Nhân (Hà Nam) và nay là thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ở bất cứ mô hình tổ chức nào, dù thay đổi địa điểm đặt trường, dù là thời điểm mới thành lập hay trong giai đoạn chống chiến tranh phá hoại, khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất hay thời kỳ đổi mới cơ chế quản lý, hội nhập quốc tế để phát triển… thì các thế hệ lãnh đạo và tập thể CBGV nhà trường luôn đoàn kết nhất trí cao để vượt qua mọi khó khăn thách thức, không ngừng học tập rèn luyện nâng cao nghiệp vụ được giao; xứng đáng là địa chỉ tin cậy, là nơi đào tạo nguồn nhân lực có uy tín cho ngành Phát thanh, Truyền hình của đất nước.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 136, đường Quy Lưu, P. Minh Khai, TP. Phủ Lí, Hà Nam.
Điện thoại: 03513.829008; 03513.850019-FAX: 0351.854383
Website: www.cdptth1.vov.vn
Email: cdptth1@.vov.vn