Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 19/08/2017

Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên
Mã trường: CPY
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

logo Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

Với bề dày 50 năm trong công tác đào tạo nhân lực cho đất nước,  trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên đã khẳng định mình là một cơ sở đào tạo có uy tín của nền giáo dục Việt Nam thời mở cửa. Chất lượng ở Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên là chất lượng thật. Sứ mạng mà nhà trường theo đuổi là:  đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn giỏi, đủ khả năng hội nhập thành công vào thị trường lao động Việt Nam ngày càng yêu cầu cao – đây là một cam kết hướng về lợi ích thiết thực của sinh viên và lợi ích cộng đồng. Tỉ lệ rất cao của học sinh có việc làm ngay sau khi  tốt nghiệp (trên 95%) là một bằng chứng đầy khích lệ đối với hướng đi này của Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên.
Chúng tôi luôn chú trọng xây dựng phương pháp giảng dạy tiên tiến và  hiệu quả. Các bài giảng của giáo viên (cả lý thuyết lẫn thực hành) đều sử dụng phương tiện giảng dạy hiện đại, gắn với liên hệ thực tiễn. Nhà trường chú trọng đến việc đầu tư trang bị cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Từ nhiều năm nay Trường đã xác lập mô hình đào tạo tại trường và thực tập tại doanh nghiệp; liên kết, hợp tác với các trường Đại học uy tín trong cả nước, để chất lượng đào tạo của Nhà trường được các doanh nghiệp trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung công nhận.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 1 Chùa Cấm, Phường Trưng Nhị – thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc.
ĐT: 0211.3873904; Fax: 0211.3873910
EMAIL: HUYNHNV@PCI.EDU.VN
Website: http://www.pci.edu.vn