Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 24/09/2017

Học viện Quản lý Giáo dục

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Học viện Quản lý Giáo dục
Mã trường: HVQ
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Học viện quản lý giáo dục

Logo Trường Học viện quản lý giáo dục

Học viện Quản lý Giáo dục là một trường Đại học công lập được thành lập ngày 3/4/2006 theo Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng[1], trụ sở của Trường được đặt tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Trường hiện đang tập trung đào tạo 3 chuyên ngành: Quản lý Giáo dục, Tâm lý học , Công nghệ thông tin, đồng thời kết hợp công tác nghiên cứu các đề tài, đề án về khoa học giáo dục. Đây được coi là một trường đầu ngành về khoa học quản lý giáo dục trong hệ thống các trường đại học tại Việt Nam,
Học vịên hiện tại tập trung đào tạo 3 chuyên ngành : Quản lý giáo dục, Tâm lý học , Tin học ứng dụng . Nghiên cứu các đề tài, đề án về khoa học giáo dục.

==========================================================================================
Địa chỉ 31 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại +84-(0)4. 864 3352
Website www.niem.edu.vn
Email:hvqlgd@niem.edu.vn