Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 19/09/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Mã trường: PTIT
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Logo Trường học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Học viện Công nghệ BC-VT được thành lập theo quyết định số 516/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 7 năm 1997 trên cơ sở sắp xếp lại 4 đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam).
Học viện lấy nguyên tắc gắn kết giữa Nghiên cứu – Đào tạo – Sản xuất kinh doanh làm nền tảng hướng tới mục tiêu đào tạo ra những chủ nhân tương lai của nền kinh tế tri thức và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Việt Nam.
Học viện Công nghệ Bưu chính-Viễn thông là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam. Học viện thực hiện hai chức năng cơ bản:
Giáo dục, đào tạo cho xã hội và cho nhu cầu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu xã hội và nhu cầu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

====================================================

Địa chỉ: 122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại +84-(0)4. 3351 2254
Website www.ptit.edu.vn